publicerad: 2021  
deskription deskriptionen deskriptioner
de·skript·ion·en
substantiv
[-∫o´n]
i vetenskapliga samman­hang beskrivning
deskription (av något)
belagt sedan 1716; av lat. descrip´tio 'beskrivning', till scri´bere, se ur­sprung till skriva