publicerad: 2021  
dessförutan
dess|­för·ut·an
adverb
[des´-] el. [-u`t-]
formellt utan till­gång till den/det som fram­går av samman­hanget
tidningen har kommit bort, så vi får klara oss dess­förutan
belagt sedan 1535