publicerad: 2021  
destabilisera destabiliserade destabiliserat
verb
destabilise´ra
försöka skapa instabila politiska förhållanden i ett land, ett om­råde eller dylikt
destabilisera något
stor­makten an­klagades för att destabilisera det lilla grann­landet för att fram­tvinga regim­skifte
belagt sedan 1954; till lat. dis´- 'isär' och stabilisera
destabiliseradestabiliserande, destabilisering