publicerad: 2021  
detaljhandel detalj­handeln
de·talj|­handeln
substantiv
detal`jhandel
handel med varor för försäljning till de slutliga konsumenterna vanligen av varor i små kvantiteter
detaljhandelskedja; detaljhandelssektor
detaljhandel (med något)
detalj­handeln ökade sin försäljning med över 5 % jäm­fört med förra året
belagt sedan 1845