publicerad: 2021  
detaljanmärkning detalj­anmärkningen detalj­anmärkningar
de·talj|­an·märk·ning·en
substantiv
detal`janmärkning
mindre an­märkning utan betydelse för helhets­bedömningen
en detaljanmärkning (om någon/något/sats)
en detaljanmärkning (om någon)
en detaljanmärkning (om något)
en detaljanmärkning (om sats)
opponenten hade bara några detalj­anmärkningar att komma med
belagt sedan 1827