publicerad: 2021  
di-
förled
sär­skilt i vetenskapliga samman­hang två
belagt sedan ca 1600; av grek. di- med samma betydelse, till dis´ 'två­faldig'; identiskt med lat. bi-, se ur­sprung till bi- 3