publicerad: 2021  
1dia dian dior
eg. kortform av diapositiv
di·an
substantiv
di`a
diabild
diaram
i sammansättn. något ut­vidgat
belagt sedan 1964; av engelska dia med samma betydelse, kort­form av diapositive, se ur­sprung till diapositiv
2dia diade diat
verb
di`a
1 ge moders­mjölk om djur
djur diar (djur)
tackan diade de små lammen
belagt sedan 1400–25 (Heliga Birgittas uppenbarelser); fornsvenska dia, di; gemensamt germanskt ord, besläktat med sanskrit dhayati 'suga'
2 suga i sig moders­mjölk om unge av vissa djur
djur diar
kalven trängde sig in under modern och började dia
belagt sedan slutet av 1200-talet Westgöta-Lagen
diadiande