publicerad: 2021  
diagnos diagnosen diagnoser
dia·gnos·en
substantiv
[-gnå´s]
bestämning av vilken sjukdom eller vilket fel som före­ligger i visst fall
personlighetsdiagnos; röntgendiagnos
en diagnos (av något)
en diagnos (någon/något)
en diagnos (någon)
en diagnos (något)
en säker diagnos; ställa diagnos; läkaren var osäker på diagnosen; de flesta som döms till rätts­psykiatrisk vård har diagnosen schizofreni
belagt sedan 1813; av grek. diag´nosis 'under­sökning', till dia´ 'genom; grundligt' och gigno´skein 'lära känna'; jfr ur­sprung till prognos