publicerad: 2021  
diagnostik diagnostiken
dia·gnost·ik·en
substantiv
diagnosti´k
läran om sjukdomsbestämning
studera diagnostik
äv. det att ställa diagnos
diagnostik av olika ögonsjukdomar; instrumentet ger möjlighet till oerhört känslig diagnostik
belagt sedan 1795