publicerad: 2021  
diesel dieseln dieslar
diesl·ar
substantiv
[di´s-]
knappast plur. bränsle för diesel­motorer bestående av relativt svårflyktiga bränn­oljor, t.ex. tjock­olja
JFR bensin
dieselaggregat; dieseldriven
diesel är billigare än bensin
äv. om bil, motor etc. som drivs med diesel
han monterade in en ny diesel i båten i stället för den gamla bensin­motorn
belagt sedan 1950; till namnet på den tyske ingenjören R. Diesel (1858–1913)