publicerad: 2021  
didaktik didaktiken
di·dakt·ik·en
substantiv
didakti´k
(läran om) under­visningens och in­lärningens teori och praktik en gren av pedagogiken
ämnesdidaktik
all­män didaktik; matematikens didaktik; svensk­ämnets didaktik
belagt sedan 1797; se ur­sprung till didaktisk