publicerad: 2021  
diger digert digra
digr·are
adjektiv
di´ger
som har stort om­fång mest om bok­verk el. abstrakta före­teelser
en diger av­handling om Luther; ett digert skuldregister; en diger post i budgeten; gästerna hade ett digert program att ta sig igenom
förr ofta äv. om människor
Olav digre
belagt sedan slutet av 1200-talet (Westgöta-Lagen); fornsvenska digher, degher, sv. dial. diger 'tjock; tung'; gemensamt germanskt ord, besläktat med deg, degel, digna