publicerad: 2021  
diorama dioramat, plural dioraman el. dioramor
di·oram·at
substantiv
[-ra`-] el. [-ra´-]
arrangemang av fri­stående före­mål mot en perspektiviskt åter­given bak­grund för illusorisk verklighets­återgivning; bl.a. vid fotografering, i museer och dylikt
belagt sedan 1825; till grek. dia´ 'genom' och hor´ama 'syn, an­blick'; jfr ur­sprung till panorama