publicerad: 2021  
dioxin dioxinet dioxiner
di·ox·in·et
substantiv
dioxi´n
typ av klorerat kol­väte som kan vara mycket giftigt och farligt för människa och miljö
tetraklordioxin
det finns all­tid en risk att dioxiner bildas när man förbränner organiska ämnen och klor sam­tidigt
belagt sedan 1977; modern bildn. till grek. dis´ 'två­faldig'