publicerad: 2021  
disackarid disackariden disackarider
di·sackar·id·en
substantiv
disackari´d
socker­art som är samman­satt av två monosackarider
belagt sedan 1926; bildn. till di- och sackarin; jfr ur­sprung till monosackarid