publicerad: 2021  
diskussion diskussionen diskussioner
dis·kuss·ion·en
substantiv
[-∫o´n]
sam­tal (om viss fråga) där de del­tagande argumenterar för sina respektive upp­fattningar och ev. kan på­verka var­andra; ofta äv. i syfte att belysa frågan; äv. om argumentering i skrift
diskussionsinlägg; diskussionsledare; paneldiskussion
en diskussion (med någon) (om någon/något/att+verb/sats)
en diskussion (med någon) (om någon)
en diskussion (med någon) (om något)
en diskussion (med någon) (om sats)
en diskussion (med någon) (om att+verb)
en diskussion (mellan några) (om någon/något/att+verb/sats)
en diskussion (mellan några) (om någon)
en diskussion (mellan några) (om något)
en diskussion (mellan några) (om sats)
en diskussion (mellan några) (om att+verb)
föra en diskussion; ta upp något till diskussion; det nya förslaget väckte livlig diskussion; en givande diskussion på seminariet; det blev diskussion om vilka som skulle få delta i resan
spec. i vissa ut­tryck för själv­klarhet eller dylikt
det står ut­om all diskussion att han är Sveriges bäste fotbollsspelare
belagt sedan 1716; av franska discussion med samma betydelse; till diskutera