publicerad: 2021  
dissenter dissentern, plural dissenter äv. dissenters
dis·sent·ern
substantiv
dissen´ter
något ålderdomligt person som till­hör annat tros­samfund än sitt lands stats­kyrka
belagt sedan 1847; av engelska dissenter med samma betydelse; till lat. dissenti´re 'tänka av­vikande'