publicerad: 2021  
distrikt distriktet, plural distrikt, bestämd plural distrikten
di·strikt·et
substantiv
distrik´t
om­råde som bildar en geografisk enhet för organiserad verksamhet
polisdistrikt; postdistrikt; sjödistrikt; skoldistrikt; valdistrikt
en representant i varje distrikt
äv. all­männare
gruvdistrikt; gränsdistrikt; nöjesdistrikt; shoppingdistrikt; vindistrikt
belagt sedan 1646; av franska district med samma betydelse; av medeltidslat. distric´tus 'om­råde runt en stad; om­råde under en läns­herres doms­rätt'; besläktat med strikt