publicerad: 2021  
dogmatik dogmatiken
dogm·at·ik·en
substantiv
dogmati´k
del av teologin som har till upp­gift att ut­forska och systematisera ett visst kyrkosamfunds läro­uppfattning
professor i dogmatik
belagt sedan 1784