publicerad: 2021  
dölja dolde dolt, presens döljer
verb
döl`ja
placera (något) så att det inte lätt kan upp­täckas vanligen bak­om något annat
någon döljer något (någonstans) någon döljer sats
hon dolde an­siktet i händerna
äv. bildligt hemlighålla
dölja sanningen; han dolde inte att han hade suttit i fängelse
belagt sedan ca 1350 (Konung Magnus Erikssons Stadslag); fornsvenska dylja, oftast 'neka till en beskyllning', till dul 'döljande; nekande'; besläktat med dolsk, dvala
döljadöljande