publicerad: 2021  
donation donationen donationer
don·at·ion·en
substantiv
[-∫o´n]
större gåva till visst (ofta allmän­nyttigt) ända­mål vanligen lagligen stad­fäst
JFR allmosa
donationsbrev; konstdonation; miljondonation
en donation (av något) (till någon/något)
en donation (av något) (till någon)
en donation (av något) (till något)
hjälporganisationerna tog emot fri­villiga donationer; donationen skulle an­vändas till stipendier för medicin­studerande från Värm­land
äv. all­männare, sär­skilt i medicinska samman­hang
donationsregister; bloddonation; organdonation
donation av organ och vävnader för transplantation och annat medicinskt ända­mål
belagt sedan 1620; av lat. dona´tio 'gåva'; jfr ur­sprung till donera