publicerad: 2021  
dorn dornen dornar
dorn·en
substantiv
[då´-]
typ av verk­tyg (ofta) i form av en stång med konisk spets anv. för att vidga rör m.m. el. för att göra försänkningar i gods (av plåt, metall och dylikt)
belagt sedan 1803; av tyska Dorn 'dorn; tagg, törne'; identiskt med 2torn!!