publicerad: 2021  
drasut drasuten drasuter
dras·ut·en
substantiv
drasu´t
ned­sättande (lång, yngre) mans­person
hans son var en lång drasut på 17 år
belagt sedan 1791; sv. dial. drasut; ev. samman­satt av dras, passiv form av dra, och ut