publicerad: 2021  
drastisk drastiskt drastiska
drast·isk
adjektiv
dras´tisk
kraftigt verkande och ut­förd utan hän­syn till ev. skadliga bi­effekter
vid­ta drastiska åt­gärder; drastiska ned­skärningar i personal­styrkan; ut­släppen i luften minskas drastiskt (adverbial)
äv. bildligt chockerande, burdus
hon skämtade grovt på sitt vanliga drastiska sätt
belagt sedan 1850; av grek. drastikos´ 'verksam', till dra´n 'handla'; jfr ur­sprung till drama