publicerad: 2021  
drösa drösade el. dröste, drösat el. dröst
verb
drö`sa
falla tätt och okontrollerat vanligen i rikliga mängder
JFR dråsa
drösa (någonstans)
barren dröste från grenarna
äv. falla
han dröste i diket
äv. försvagat drälla
hon har gått hemma och drösat hela dan
belagt sedan 1895; sv. dial. drösa; jfr no. drysja, da. drysse 'falla tätt'; besläktat med dråsa
drösadrösande