publicerad: 2021  
dualis dualisen
du·al·is·en
substantiv
[-a´l-] el. [-a`l-]
en substantiv­form som betecknar tvåtal i vissa språk, dock inte svenska
dualisform
(i) dualis
singularis, dualis och pluralis
belagt sedan 1820; av lat. dua´lis 'som inne­håller två', till du´o 'två'