publicerad: 2021  
dubbeltimme dubbel­timmen dubbeltimmar
även
dubbeltimma dubbel­timman dubbel­timmar
dubbel|­timm·en, dubbel|­timm·an
substantiv
dubb`eltimme el. dubb`eltimma
två lektions­timmar i följd i samma ämne med el. utan rast emellan
dubbeltimme (i något)
på ons­dagar har eleverna dubbel­timme i matematik
belagt sedan 1896