publicerad: 2021  
dubier plural
dubi·er
substantiv
du´bier
tvivel på äkthet el. ändamåls­enlighet
han hade sina dubier om det lämpliga i före­taget
belagt sedan 1666; plur.bildn. till lat. dub´ium 'tvivel', till du´o 'två'; jfr ur­sprung till duo