publicerad: 2021  
dubblera dubblerade dubblerat
verb
dubble´ra
1 göra dubbelt så stor
någon dubblerar (något)
an­talet soldater i det ockuperade om­rådet dubblerades
äv. (låta) före­komma två gånger efter var­andra i skilda roller el. samman­hang
före­ställningen var så populär att den dubblerades varje sön­dag; lång­distansarna dubblerar i finn­kampen och springer allt­så både 5 000 och 10 000 meter
belagt sedan 1556; av franska doubler med samma betydelse, till double, se ur­sprung till 1dubbel!!
2 segla runt udde
någon/något dubblerar (något)
någon dubblerar (något)
något dubblerar (något)
far­tyget dubblerade udden
belagt sedan 1780
dubbleradubblerande, dubblering