publicerad: 2021  
duplex-
dupl·ex-
förled
du`plex-
ofta i vetenskapliga el. tekniska samman­hang som har att göra med två före­teelser
JFR 1dubbel
duplexförbindelse; duplexkoppling; duplexpapper; duplexpump; duplexvara
belagt sedan ca 1870; av lat. dup´lex med samma betydelse