publicerad: 2021  
dvärg dvärgen dvärgar
dvärg·en
substantiv
[-j]
ned­sättande; något ålderdomligt onormalt liten människa vars kropps­längd väsentligt under­stiger den för åldern normala men som vanligen har normalstort huvud
äv. om små­växt sago­väsen
jättarnas strid med dvärgarna
äv. om för­hållandevis liten stjärna
vit dvärg liten, starkt lysande stjärna med stor tätheten vit dvärg befinner sig i ett stadium av långsam avsvalning
belagt sedan 1000-talet (som tillnamn; (runsten, Fosie, Skåne (Danmarks Runeindskrifter))) runform tuark, fornsvenska dvärgher; gemensamt germanskt ord av ovisst urspr.
Snö­vit och de sju dvärgarna. Efter Bröderna Grimms sagor (1810-talet och senare)