publicerad: 2021  
dygn dygnet, plural dygn, bestämd plural dygnen
dygn·et
substantiv
[dyŋ´n]
tidsintervall från en mid­natt till nästa om­fattande 24 timmar
JFR dag 2, natt
(under) ett dygn (en gång) om dygnet (en gång) per dygn
an­läggningen är i drift dygnet runt; dygnets ljusa del; ett år om­fattar 365 dygn; han verkar arbeta dygnet runt
äv. om 24-timmars­period oavsett dess början och slut­punkt
resan tog precis ett dygn
belagt sedan mitten av 1300-talet (Östgöta-Lagen); fornsvenska döghn, dyghn; nord. ord, besläktat med dag