publicerad: 2021  
kalenderdygn kalender­dygnet, plural kalender­dygn, bestämd plural kalender­dygnen
kal·ender|­dygn·et
substantiv
kalen`derdygn
tids­period som löper från mid­natt till nästa mid­natt i mots. till god­tycklig 24-timmars­period
belagt sedan 1863