publicerad: 2021  
dynamisk dynamiskt dynamiska
dyn·am·isk
adjektiv
dyna´misk
1 som har att göra med (sam­bandet mellan) kraft och rörelse
MOTSATS statisk 1
dynamisk jäm­vikt
belagt sedan 1839; ur grek. dynamikos´ 'kraftig, verksam', till dyn´amis 'kraft'
2 känne­tecknad av (initiativ)kraft
en dynamisk dirigent; en dynamisk företagsledare
äv. som inne­bär snabb förändring
MOTSATS statisk 2
den dynamiska ut­vecklingen i storstads­regionerna
belagt sedan 1850
3 som har att göra med växlingar i ton- eller tryck­styrka
dynamisk accent
belagt sedan 1885