publicerad: 2021  
dynamik dynamiken
dyn·am·ik·en
substantiv
dynami´k
1 (läran om) kroppars rörelse under in­verkan av krafter
belagt sedan 1774; till dynamisk
2 inne­boende förmåga till (positiv) förändring hos någon samman­satt före­teelse
språkets dynamik; dynamiken i industri­regionerna
belagt sedan 1923
3 ton­styrkans skiftningar som musikaliskt uttrycks­medel
belagt sedan 1889