publicerad: 2021  
dynamitard dynamitarden dynamitarder
dyn·am·it·ard·en
substantiv
dynamita´rd
person som an­vänder spräng­ämnen i brottsligt syfte t.ex. för kassa­skåps­sprängning
belagt sedan 1890; jfr engelska dynamitard med samma betydelse