publicerad: 2021  
dysfunktion dysfunktionen dysfunktioner
dys·funkt·ion·en
substantiv
[-∫o´n]
störd eller rubbad funktion hos ett organ eller i en psykisk process
sexuell dysfunktion; en dysfunktion i ögats yttre muskler; olika former av social dysfunktion kan leda till isolering och depression
belagt sedan 1991; till grek. dys 'dålig; svår' och funktion