publicerad: 2021  
dysfori dysforin
dys·forin
substantiv
dysfori´
depression el. ned­stämdhet
MOTSATS eufori
belagt sedan 1943; av grek. dysphori´a 'obehaglighet', till dys- 'dålig; svår' och pher´ein 'bära'