publicerad: 2021  
dödsfall döds­fallet, plural döds­fall, bestämd plural döds­fallen
döds|­fall·et
substantiv
[döt`s-]
in­träffad död för en­skild person
ett oväntat döds­fall; ett hastigt döds­fall
belagt sedan 1592; till fall 3 i bet. 'sorglig händelse'