publicerad: 2021  
döskalle döskallen döskallar
eller
dödskalle dödskallen dödskallar
dö|­skall·en, död|­skall·en
substantiv
`skalle el. `dskalle
1 skelett av (människo)huvud
JFR kranium
grinande dö­skallar
ofta (om bild av detta) i symbolisk an­vändning som tecken för fara etc.
giftflaskan var märkt med en dö­skalle; en dö­skalle och två korslagda ben­knotor
belagt sedan 1709
2 mindre brukligt person som saknar fattnings­förmåga el. av ill­vilja vägrar att sam­arbeta
JFR idiot
belagt sedan 1965