publicerad: 2021  
dödskamp döds­kampen döds­kamper
döds|­kamp·en
substantiv
[döt`s-]
döds­märkt persons till­varo och (ibland) kamp för att leva vidare än­nu någon tid
äv. bildligt
före­tagets döds­kamp
belagt sedan 1900