publicerad: 2021  
1döende döendet döenden
dö·ende
substantiv
`ende
det att
döendefasen; döendeprocess
en under­sökning om människors in­ställning till döendet och döden; hur vet man när döendet börjar hos en svårt sjuk människa?
belagt sedan 1800
2döende ingen böjning
dö·ende
adjektiv
`ende
som håller på att
lindrande vård för de svårast sjuka och döende; han har varit sjuk i cancer en längre tid och är nu döende; de turades om att vaka hos sin döende mor
belagt sedan 1768