publicerad: 2021  
döna dönade dönat
verb
`na
ålderdomligt, dialektalt mullra eller dundra starkt och dovt
SYN. dåna 1
något dönar
belagt sedan 1430–40 (Ett Forn-Svenskt Legendarium); fornsvenska dynia; jfr ur­sprung till dön
dönadönande