publicerad: 2021  
döma bort dömde dömt, presens dömer
verb
[bårt´]
inte god­känna viss prestation, och där­med miss­gynna den part som åstad­kommit den
döma bort något
domaren dömde bort ett regel­rätt mål för borta­laget
belagt sedan 1912
döma bortbortdömande, bortdömning