publicerad: 2021  
efterarvinge efterarvingen efterarvingar
efter|­arv·inge
substantiv
ef`terarvinge
person som är berättigad till arv först sedan en dödsbo­delägare har av­lidit
vid döds­fall ärver en efter­levande make i första hand – eventuella gemensamma barn är efter­arvingar och de ärver först när båda makarna har av­lidit
belagt sedan 1930