publicerad: 2021  
efterfråga efterfrågade efterfrågat
verb
ef`terfråga
äv. lös förbindelse, se fråga efter ut­trycka önske­mål om att få (något)
någon efterfrågar något
efter­frågad information; en handlings­plan för mer miljömedvetet resande efter­frågas
äv. med positiv bi­betydelse vanligen perfekt particip ivrigt söka efter (för att köpa eller an­lita)
en efter­frågad advokat; efter­frågad kompetens; den nya modellen är mycket efter­frågad
äv. med bi­betydelse av upp­maning
oppositionen efter­frågade ett klart ställnings­tagande från regeringen
belagt sedan ca 1550
efterfrågaefterfrågande, efterfrågning, efterfrågan