publicerad: 2021  
forskning forskningen forskningar
forsk·ning·en
substantiv
[fårs`k-]
vetenskapligt studium av ett (delvis) okänt om­råde av intresse, i syfte att vinna största möjliga kunskap och in­sikt
forskningsanslag; forskningsresultat; forskningsrön; cancerforskning; grundforskning; språkforskning
forskning (i/kring/om/på något/sats)
forskning (i något)
forskning (i sats)
forskning (kring något)
forskning (kring sats)
forskning (om något)
forskning (om sats)
forskning (något)
forskning (sats)
forskningar (efter någon/något)
forskningar (efter någon)
forskningar (efter något)
historisk forskning; tvär­vetenskaplig forskning; tillämpad forskning; bedriva forskning; mer pengar till forskningen
ofta med tanke på mot­svarande personer (el. på forskningsresultaten)
enligt forskningen bör vi äta mycket fibrer; forskningen har än­nu inte lyckats lösa cancerns gåta
äv. försvagat under­sökning, efter­spaning
forskningar efter den försvunne; redan i ettan får barnen hålla på med fri forskning
belagt sedan 1741