publicerad: 2021  
efterföljare efter­följaren, plural efter­följare, bestämd plural efterföljarna
efter|­följ·ar·en
substantiv
ef`terföljare
person som rättar sig efter (viss) före­bild
efterföljare (till någon/något)
efterföljare (till någon)
efterföljare (till något)
Kristi efter­följare
äv. efterträdare
Alexanders efter­följare slogs om riket
ibland äv. om icke-mänskliga före­teelser
den nya modellen är en pigg efter­följare till före­tagets tidigare stor­säljare
belagt sedan ca 1420 (Bonaventuras Betraktelser); fornsvenska äptirfylghiare