publicerad: 2021  
efterföljd efter­följden
efter|­följd·en
substantiv
ef`terföljd
fort­sättning på samma sätt som viss före­bild eller dylikt
(i någons) efterföljd
exemplet manar till efter­följd; kubistiskt måleri i Picassos efter­följd
belagt sedan 1716