publicerad: 2021  
egendomlighet egendomligheten egendomligheter
egen·dom·lig·het·en
substantiv
e`gendomlighet
ofta något förskönande ofta plur. före­teelse som ut­gör en av­vikelse från det vanliga eller normala
JFR egenhet
landskapets egendomligheter; kammar­rätten pekade på flera egendomligheter i förvaltnings­rättens agerande
belagt sedan 1830